Зручна аналітика для управління земельним банком

08.07 2021

Зручна аналітика для управління земельним банком

Інформаційна панель, або дашборд — це тип графічного інтерфейсу, який забезпечує наочну презентацію основних показників, значущих для конкретної мети або процесу. Дашборди є динамічними звітами в режимі реального часу. Вони допомагають керівникам і менеджерам в аналітичній роботі з великою кількістю постійно змінюваних значень.

Сучасні інфопанелі інтуїтивно зрозумілі. Завдяки різноманітним віджетам вони представляють масиви даних, оброблені засобами аналітики. Дашборди просто й наочно візуалізують результати аналізу, відображають динаміку і виділяють ключові показники. Модульна система акцентує увагу на найважливіших зведених значеннях, які потрібно регулярно контролювати і які відіграють вирішальну роль у прийнятті управлінських рішень.

Наша команда постійно доповнює, оновлює й покращує систему Soft.Farm, і тепер ми презентуємо новий пункт кадастрового модуля — «Аналітика». Дашборд «Аналітика» — це сучасний формат збору і візуального представлення масивів даних. Наразі він містить п’ять блоків, які відображають всю інформацію за земельним банком агропідприємства в режимі реального часу, і дає змогу спостерігати за ключовими показниками кадастрового обліку.

Зручна аналітика для управління земельним банком

Блок «Поля» візуалізує дані за загальною кількістю полів господарства та містить відомості про кількість полів із контурами й без них, про кадастрові ділянки, пов’язані та непов’язані з полями, ділянки за межами контурів полів, їхні площі та іншу інформацію.

Зручна аналітика для управління земельним банком

У блоці «Кадастрові ділянки» зібрана інформація про кількість паїв без контурів, відділення або документів, підраховані гектари й кадастрові ділянки, які є власністю агропідприємства, у цей момент перебувають на переоформленні або на які підписані аграрні розписки.

Зручна аналітика для управління земельним банком

Блок «Договори» відображає відомості про кількість кадастрових ділянок, за якими є вже прострочені договори оренди або їхній термін закінчується в цьому році. У його розпорядженні дані, скільки паїв отримано й передано в обмін, придбано за договором емфітевзису та по якій кількості ділянок діючий договір продовжиться автоматично. Система підраховує не тільки кадастрові ділянки, але й займані ними гектари.

Зручна аналітика для управління земельним банком

За допомогою блоку «Фінанси» можна контролювати грошову складову земельного банку господарства. З огляду на внесені в систему дані, він показує середні значення орендної плати за гектар і за пай, а також виводить суми заборгованості та переплати за кількістю контрагентів.

Зручна аналітика для управління земельним банком

Блок «Контрагенти» візуалізує наповненість даними. Він відображає кількість контрагентів, у яких відсутня інформація про ідентифікаційний номер платника податків, номер паспорта або не вказані контактні дані.

Отже, дашборд є набором блоків, які постійно збирають і оновлюють інформацію. Завдяки йому можна оптимізувати роботу з великими масивами даних і спостерігати за найбільш важливими показниками для швидкого реагування на зміни. Тепер у веб-сервісі Soft.Farm крім системи фільтрів, візуалізації за орендарями, можливості експорту даних в KML, Excel, Shape і Json, створення PDF-звітів по полю та загальної системи звітності є й такий різновид аналітики, як дашборд, який уже доступний нашим користувачам.


До списку новин