Вручення сертифікатів користувачів інформаційної системи «Soft.Farm» магістрантам спеціальності «Агрономія»

29.11 2017

Вручення сертифікатів користувачів інформаційної системи «Soft.Farm» магістрантам спеціальності «Агрономія»

27.11.2017 р. у центрі підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm» вже вдруге відбулося вручення сертифікатів магістрантам спеціальності «Агрономія» по завершенні підсумкового контролю з дисципліни «Інформаційні технології». Крім професорсько-викладацького складу кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій на заході були присутні почесні гості, серед яких ректор ПДАА Аранчій В. І., проректори з науково-педагогічної роботи перший проректор Писаренко П. В., з наукової роботи Горб О. О., заступник директора Департаменту Агропромислового розвитку Полтавської ОДА Прокопенко Р. М., декан факультету агротехнологій та екології Маренич М. М., декан факультету економіки та менеджменту Галич О. А., ментор інформаційної системи Кондратюк М. І. (засобами відеоконференцзв’язку). Ректор Полтавської державної аграрної академії професор Аранчій Валентина Іванівна наголосила: «…одним із найважливіших завдань підготовки сучасного фахівця в стінах закладу вищої освіти є максимальне наближення освітніх програм, змісту практичної підготовки до потреб роботодавців реальних виробничих умов праці. Адміністрація академії слідує вимогам часу і робить усе можливе, щоб студент, виходячи за її стіни, був максимально підготовлений до трудової діяльності, яка його чекає на сільськогосподарських підприємствах. Рік тому, 12 жовтня 2016 р. у цій аудиторії проводився перший круглий стіл за участю представників аграрних підприємств та виробників комп’ютерного програмного забезпечення, у рамках якого був створений наш центр підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm», а також започатковано основний напрямок діяльності центру під назвою «ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ». Ефективність цих ініціатив було показано неодноразово на численних заходах у рамках діяльності центру: семінари, Круглий стіл-2017, на якому, до речі, переймали наш досвід декани агрофакультетів більшості університетів України. Сама програма дістала поширення вже за межами Полтавської області, а Ви стали її безпосередніми учасниками. Отже, Сертифікати, котрі Ви отримуєте, є свідченням того, що Ви є не просто користувачами сучасної інформаційної системи і пройшли курс підготовки для роботи в ній, але й готові пояснити на практиці сутність та необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій, маєте для цього відповідні методичні матеріали. Сподіваюсь, вони стануть корисним доповненням вашого диплому за отриманою спеціальністю та сприятимуть підвищенню вашої конкурентоспроможності на ринку праці». У своєму виступі заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Прокопенко Роман Миколайович відмітив, що найближчим часом уже в реальних умовах випускникам доведеться дуже часто доводити свою професійність у непростих умовах практичної діяльності. Висловив сподівання, що отримані знання з інформаційних технологій, підтверджені сертифікатом про освоєння спеціальної інформаційної системи «Soft.Farm», будуть практично корисними і допоможуть в ефективній організації праці на сучасних засадах. Також було висловлене побажання про те, що таку роботу необхідно продовжувати, якомога тісніше поєднувати навчання студентської молоді та популяризацію нових технологій серед працюючих фахівців. А Департамент буде завжди виступати на стороні прогресивних напрямків діяльності як ПДАА, так і підприємств області. Декан факультету агротехнологій та екології к.с.-г.н., доцент Маренич Микола Миколайович: «…захід такого формату на факультеті проводиться вже не вперше. Сподіваюсь, ми продовжимо й надалі започатковану на кафедрі економічної кібернетики традицію завершувати курс підготовки магістрантів з агрономії врученням сертифікатів користувачів інформаційної системи. Сьогоднішній спеціаліст повинен володіти не лише суто професійними знаннями й навичками, але й вміти застосовувати засоби автоматизації обробки інформації. Думаю, що робота центру з підготовки сертифікованих користувачів «Soft.Farm» буде ефективною і в розрізі фізичного втілення ідей роботи з хмарними обчисленнями, і в розрізі доступності особистих консультацій викладачів, які впроваджують ці технології, і в розрізі підвищення іміджу академії в конкурентному середовищі, в якому відстоюються рейтинги багатьох аграрних навчальних закладів». Декан факультету економіки та менеджменту к.е.н., доцент Галич Олександр Анатолійович зазначив, що «…у структурі факультету кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій займає особливе місце, як провідник інновацій у сфері застосування в навчальному процесі найсучасніших інформаційних систем і технологій, які одночасно є і самостійним об’єктом вивчення, і засобом навчання іншим дисциплінам професійної підготовки по всім напрямкам, з яких ведеться підготовка фахівців для агропромислового комплексу. Досягнення рівня сертифікованого користувача однієї з найсучасніших інформаційних систем для АПК є цьому яскравим підтвердженням. На мою думку, плідна робота викладачів кафедри по підготовці користувачів ІС «Soft.Farm», а особливо магістрів спеціальності «Агрономія» допоможе стати конкурентоспроможними на ринку праці». Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій к.т.н., доцент Уткін Ю.В.: «Хотілось би підкреслити, що сьогоднішній захід став можливим дійсно завдяки об’єднаним зусиллям багатьох учасників освітнього процесу, скерованим на досягнення поставленої мети. Високий науковий рівень, якість, сучасність, повнота навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології» є результатом наполегливої роботи професорсько-викладацького складу кафедри та його професіоналізму: створено повний лабораторний практикум, який увійшов до навчального посібника для спеціальності «Агрономія» з грифом навчального закладу». З привітальним словом до студентів та всіх присутніх звернувся директор з інноваційного розвитку ТОВ «Кварт-Софт» Кондратюк Микола Іванович. За матеріалами пресс центру ПДАА


До списку новин