Співпраця із Сумським Національним Аграрним Університетом (СНАУ)

15.12 2016

Співпраця із Сумським Національним Аграрним Університетом (СНАУ)

Сумський Національний Аграрний Університет при навчанні агрономів успішно використовує програмний продукт www.soft.farm/uk. Магістранти-агрономи факультету агротехнологій та природокористування під керівництвом викладачів кафедри селекції і насінництва на заняттях з предмету "Інформаційні системи в агрономії" освоюють систему Soft.Farm. Розділ "Рослинництво" даного програмного продукту є базовим при вивченні студентами модуля "Автоматизоване робоче місце агронома". Вибір нашої системи визначили доступність програмного забезпечення, підказки у вигляді відеороликів та можливість отримання консультації не тільки від викладача, а й від розробника. Таким чином, на заняттях студенти безпосередньо освоюють роботу з інформаційними системами які використовуються на агропідприємствах та вчаться налагоджувати пряме спілкування з розробниками програмних продуктів, що на думку викладачів, є новим рівнем засвоєння предмета "Інформаційні системи в агрономії".


До списку новин