Планування обсягів закупівлі добрив, ЗЗР та насіння

09.06 2022

Планування обсягів закупівлі добрив, ЗЗР та насіння

У діяльності будь-якого агропідприємства велику роль відіграє його матеріально-технічне забезпечення ресурсами, яке є одним із визначальних напрямів розвитку. Розрахунки потреби в матеріалах здійснюються заздалегідь через планування матеріально-технічного забезпечення, а його розробка передбачає ретельне обґрунтування, оскільки від цього залежить виконання виробничої програми всього господарства. Крім цього, заплановані обсяги поставок матеріалів є підставою для визначення перспектив виробництва та подальшої реалізації продукції.

Матеріаловитрати у сільскому господарстві

Матеріаловитрати під час виконання польових робіт становлять до 50 % всіх виробничих витрат підприємства. Планування потреби в матеріалах ґрунтується на виробничій програмі та досягнутих показниках урожайності минулого сезону, враховуючи періодичність постачання ресурсів та їхньої якості. Далі проектується план матеріально-технічного забезпечення та прописуються технологічні карти щодо впровадження нової сільгосптехніки та проведення польових робіт, уточнюються норми витрати сировини та матеріалів, а також виробничих запасів та фактичних залишків матеріальних ресурсів на складі.

Технологічні карти у сільскому господарстві

У технологічних картах вебсервісу Soft.Farm є можливість планувати розмір матеріальних витрат на вирощування тієї чи іншої культури на певній площі. Такі карти складають для кожної культури на одне поле чи групу полів. У них можна побачити, які операції необхідно виконувати, у якій послідовності і з якою періодичністю, скільки часу витрачено на виконання кожної операції і які інструменти та матеріали для цього необхідні. Під час створення техкарт плануються витрати на оплату праці, розраховується вартість паливно-мастильних матеріалів та передбачаються інші витрати на сторонні послуги. Окремий блок передбачає витрати насіння, добрив та засобів захисту рослин під час виконання кожної технологічної операції з урахуванням норми внесення, обсягу робіт, кількості матеріалів та їхньої вартості.

Потреба у матеріалах у сільскому господарстві

Після затвердження техкарт внесені дані формують модуль «Потреба матеріалів». У ньому можна виконати пошук, використовуючи фільтри за відділенням, сезоном, геозоною, типом матеріалу або культурою. Для використання отриманих відомостей у подальшій роботі є можливість експортувати їх у excel або одразу роздрукувати. У сучасних умовах плани постають як засіб забезпечення пропорційності та планомірності виробництва, а на основі планування потреби в матеріалах розроблено і функціонує більшість логістичних систем. Несвоєчасне забезпечення матеріалами веде до зниження врожайності, бо порушуються терміни виконання технологічних операцій та перериваються заплановані процеси. Як відомо, закупівля великими обсягами вигідніша, тому завчасне задоволення потреб у матеріалах, підтримання обґрунтованих рівнів запасів, складання розкладу поставок та підготовка закупівельних операцій безпосередньо впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів та допомагають економити кошти.

Матеріальні ресурси є одним з основних елементів виробничого потенціалу. Оскільки вони трансформуються в матеріальні витрати, їхня вартість і кількість безпосередньо впливають на собівартість виробленої продукції. Саме тому важливою функціональною складовою діяльності агропідприємства є оптимізація управління матеріальними ресурсами ще на етапі планування.


До списку новин