Перевірка договорів оренди на відповідність даних до ДРРП (Державний реєстр речових прав)

03.12 2020

Перевірка договорів оренди на відповідність даних до ДРРП (Державний реєстр речових прав)

Ведете облік земельного банку у форматі Excel? Вносите зміни в електронні документи з паперових копій договорів оренди кадастрових ділянок? А як давно ви звіряли відомості з Державними реєстрами? Отримайте в Soft.Farm Протокол розбіжностей, у якому буде проведено порівняння наявної інформації з даними із Реєстрів!

Перевірка договорів оренди на відповідність даних до ДРРП (Державний реєстр речових прав)

Відомості в Держгеокадастрі постійно змінюються й доповнюються, тому дуже складно підтримувати документальну інформацію в актуальному стані. Охопити великий масив даних самостійно практично неможливо, оскільки це вимагає значних трудовитрат як на завантаження в систему отриманих у держструктурах документів, так і на пошук наявних у них невідповідностей.

Діджиталізація земельного банку за допомогою Soft.Farm допомагає привести до ладу ведення кадастрового обліку на агропідприємстві. Можна завантажити в систему кадастрові ділянки тільки свого господарства або ще й ті, які перебувають у межах контурів полів, але не орендуються, внести землі всієї сільради або паї конкурентів. Для створення повного електронного реєстру договорів можна використовувати інформацію, яка вже є в земельному відділі, або за допомогою веб-сервісу Soft.Farm отримати дані з Державного земельного кадастру.

Перевірка договорів оренди на відповідність даних до ДРРП (Державний реєстр речових прав)

Однак даних із ДЗК може бути недостатньо, оскільки вони не містять термінів закінчення укладених договорів. Тому додатково в нас з’явилася можливість завантажувати витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Після обробки отримана інформація про земельні ділянки автоматично завантажується до системи. При цьому створюється Протокол розбіжностей, у якому проводиться порівняння вже внесеної інформації з офіційними даними з Реєстрів. Програма вказує на невідповідності в орендарях і орендодавцях, термінах оренди, НГО тощо.

Перевірка договорів оренди на відповідність даних до ДРРП (Державний реєстр речових прав)

Відомості в системі можна доповнювати й оновлювати. Повнота, правильність і своєчасність ведення кадастрового обліку дають змогу ефективніше використовувати потенційні можливості, проводити результативне планування наявної земельно-ресурсної бази, а також знизити рівень нераціональності землекористування.


До списку новин