Електронна книга історії поля — база для розвитку сучасної агрономії

15.03 2023

Електронна книга історії поля — база для розвитку сучасної агрономії

У кожному господарстві, яке займається рослинництвом, є книга історії полів, складена в паперовому чи електронному вигляді. Як правило, у ній відображається технологія вирощування культур та історія сівозмін. Вона містить відомості не тільки про площі полів та введені на них схеми ротації культур, але також може зберігати дані про фізичні та хімічні властивості ґрунту, звіти про засміченість полів та заселеність їх шкідниками чи хворобами, фіксувати виконані польові роботи, сезонні зміни вегетаційних індексів, погодних умов та багато іншої інформації. Отже, за допомогою аналізу накопичених у книзі даних з’являється можливість виявляти непродуктивні зони, планувати заходи щодо усунення виявлених проблем та знаходити резерви підвищення ефективності полів.

Електронна книга історії поля, база для розвитку сучасної агрономії

Використовуючи накопичені знання та досвід, сучасні фермерські господарства намагаються збільшити віддачу своїх земель. Вони експериментують із добривами, культурами, електронікою і прагнуть максимальної ефективності, яка полягає в отриманні найбільшого прибутку при мінімумі витрат. Зі свого боку, ефективність у будь-якій діяльності ґрунтується на володінні інформацією, плануванні та зворотному зв’язку, але масив наявних даних виявляється настільки великим, що в ньому складно виявляти закономірності, не вдаючись до використання автоматизованих інформаційних систем.

Електронна книга історії поля, база для розвитку сучасної агрономії

Книга історії полів у вебсервісі Soft.Farm дає змогу зберігати та аналізувати отримані відомості. Вона є базою даних, яка пов’язана з електронною картою полів агропідприємства. Фермер може отримати історію знімків NDVI, мапи висот та мапи якості висіву, зробити кілька аналізів хімічного складу ґрунту за рік, провести аналізи щільності та вологості ґрунту, накопичуючи історію обробки конкретних полів, аналітичну інформацію щодо стану їхніх ґрунтів та врожайності різних культур. І це лише частина того, що надають сучасні технології точного землеробства. Щоб обробити наявні дані, можна використовувати один з інструментів електронної книги історії полів у вебсервісі Soft.Farm, а саме модуль «Аналітика поля». Його застосовують для аналізу стану параметрів поля в динаміці (наприклад, показників вологості ґрунту, його щільності або вмісту елементів), виявлення закономірностей (наприклад, багатофакторних залежностей урожайності конкретних культур від параметрів ґрунту на полі), прогнозування поведінки конкретної культури на конкретному полі та інших цілей.

Електронна книга історії поля, база для розвитку сучасної агрономії

Аналітика поля — це універсальний інструмент, який працює з різними джерелами інформації. Це можуть бути як звичайні супутникові знімки, так і дані про виконання технологічних операцій, передані технікою під час роботи в полі, файли з результатами хімічного аналізу та результати аерофотозйомки дронами. За допомогою інтерфейсу можна вибрати параметри візуального відображення інформації одночасно на декількох полях. Така функція корисна для детального порівняння конкретних показників або подій в одній точці на будь-яких картограмах і мапах. Вона дає можливість порівнювати як різні показники в один момент часу, так і один показник у динаміці.

Електронна книга історії поля, база для розвитку сучасної агрономії

Для виявлення причин аномалій можна проаналізувати винесення елементів із зон поля різними культурами. Завдяки порівнянню даних можна зрозуміти залежність урожайності від мапи висот або проаналізувати максимально врожайну культуру для поточного року, ґрунтуючись на мапах попередніх років та поточних погодних умовах. Одним словом, будь-яке господарство має можливість проводити аналіз, виходячи зі своїх потреб. Наразі модуль «Аналітика поля» може працювати з будь-якими картограмами (з хімічного аналізу, аналізу щільності, картами посівів та внесення добрив, картами врожайності та багатьма іншими), з будь-якими супутниковими знімками, з результатами агроскаутингу та з картами виконання технологічних операцій. Їх можна комбінувати як завгодно й зіставляти навіть те, що здається непорівнянним.

Електронна книга історії поля, база для розвитку сучасної агрономії

Вебсервіс Soft.Farm забезпечує можливість автоматизованої підготовки різної інформації для аналізу та розрахунків. Експериментуйте, дивіться різні залежності, шукайте слабкі та сильні місця ваших полів, будьте ефективними та заробляйте на своїй землі максимум. Впровадження такого роду інформаційних систем дає якісно новий рівень ефективності господарювання завдяки більш раціональному розподілу коштів і дає змогу використовувати потенціал кожної ділянки на 100 %.


До списку новин