Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

17.05 2022

Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

Сівозміна в сільському господарстві являє собою практику вирощування різних видів культур на тій самій території впродовж декількох вегетаційних сезонів. Її застосування зменшує залежність від одного набору поживних речовин та скорочує ймовірність розвитку стійких бур’янів, шкідників та хвороб. Вона спрямована на безперервне підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур через удосконалення структури посівів, розміщення основних зернових, овочевих та плодових культур з урахуванням їхнього оптимального поєднання та коректних попередників, запровадження нових високоврожайних сортів, проміжних посівів тощо, що допомагає покращити структуру ґрунту та підвищити стійкість сільськогосподарської системи загалом.

Планування посівів найчастіше починається з виявлення попиту та внутрішньогосподарських потреб. Під час визначення планових посівних площ треба брати до уваги конкурентоспроможність продукції деяких видів культур, а також обмеження в сівозмінах та матеріально-технічних ресурсах. Самі посіви розрізняють за сільськогосподарською культурою, за кількістю культур, висіяних на одній площі, і за термінами посіву, а рослини, що засіваються, можуть бути однорічними та багаторічними. З огляду на все це дуже важливо скласти грамотний план посівів не тільки на наступний сезон, але й на кілька років уперед.

Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

Команда Soft.Farm взяла до уваги більшість аспектів планування посівів, на підставі яких покращила та розширила функціонал цього модуля. Новий інтерфейс не тільки надає зрозумілу візуалізацію посівних площ, але й дає змогу виділити певну площу під різні культури відповідно до сезону та максимально врахувати потреби кожної з них. Тепер не потрібно зберігати всю інформацію про сівбу в різних Excel-файлах. Ми поєднали відомості про ділянку, попередника культури, сорт, планові та фактичні дані про врожайність та валовий збір у єдиній таблиці. Крім того, посіви тепер можна створювати як за культурою, так і за схемою сівозміни, відповідно до якої вебсервіс автоматично пропонує рекомендовані варіанти культур для посіву з огляду на попередників.

Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

Багаторічні насадження так само, як ріллі, пасовища та сіножаті, належать до сільськогосподарських угідь, тому ми додали в систему можливість планування посівів та збору врожаю і для багаторічних культур, призначених для отримання плодово-ягідної, технічної та лікарської продукції. Довідники культур та їхніх сортів у вебсервісі можна доповнювати та розширювати, привласнюючи їм певні кольори та іконки в загальній таблиці посівів для кращої візуалізації. Також треба зазначити, що після заповнення даних програма, застосовуючи оптимізаційні алгоритми, сама обчислює економічні витрати, тому не потрібно марнувати свій час на розрахунки прибутку. Модифікуючи дані в таблиці, можна одразу побачити реальні зміни в економічних показниках.

Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

Поліпшення системи відбулися й у модулі створення технологічних карт, які використовуються для оптимальної організації виробництва сільськогосподарської продукції. Технологічна карта є документом, у якому плануються технологія, обсяги робіт, засоби виробництва та робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури на певній площі. Такі карти складають для кожної культури на одне поле чи групу полів. Оновлений інтерфейс дає можливість побачити, які операції необхідно виконувати, у якій послідовності і з якою періодичністю, скільки часу витрачено на виконання кожної операції і які інструменти та матеріали для цього необхідні. Під час створення техкарт дуже важливо обґрунтувати використання енерго- та сільгоспмашин для виконання кожної операції з метою повного використання потужності тракторів та досягнення високої якості роботи. Також у них плануються витрати на оплату праці, розраховується вартість паливно-мастильних матеріалів та передбачаються інші витрати на сторонні послуги. Створені техкарти можна копіювати та експортувати. Завдяки новому блоку аналітики в них відображаються не лише планові показники, а й видатково-прибуткова частина з розрахунком рентабельності та очікуваного прибутку.

Автоматизація планування сівообігу культур для фермерів та середніх агропідприємств

Якісне планування посівів, розробка технологічних карт та дотримання технологічних нормативів підвищують продуктивність кожного гектара, забезпечують охорону ґрунтів та ґрунтозахисну систему їхньої обробки, а також дають можливість найбільш економічно та продуктивно залучити ресурси. Використання системи допомагає в роботі як великим підприємствам із земельним банком понад 1000 га, так і малим агрофірмам та приватним господарствам. Спробуйте нові функції вже сьогодні, плануйте з Soft.Farm!


До списку новин